Haber AYM'den iptal kararları: "Rektör, Cumhurbaşkanı tarafından atanır" hükmü iptal edildi

AYM'den iptal kararları:

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken iptal kararları geldi. Kararlar arasında Cumhurbaşkanı'na doğrudan rektör atama ve Merkez Bankası başkanını görev alma yetkisi veren düzenlemeler de var.

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı'na doğrudan rektör atama ve Merkez Bankası başkanını görev alma yetkisi veren düzenlemeleri iptal etti. İptal kararları 12 ay sonra yürülüğe girecek. Bu yetkileri veren maddeler, 2018 yılında yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de yer alıyordu. CHP'li 135 milletvekili'nin başvurusu üzerine Yüksek Mahkeme, 100'den fazla kanunun, KHK ile değiştirilen çok sayıda maddesini iptal etti. 703 sayılı KHK'nın 151. maddesiyle "Merkez Bankası başkanının 5 yıl süre görev yapmak üzere seçileceğine" dair hüküm fıkrası yürürlükten kaldırılmış, böylece Cumhurbaşkanı'na görevden alma yetkisi verilmişti. Anayasa Mahkemesi üyeleri, bu değişikiği anayasaya aykırı bularak iptal etti. Cumhurbaşkanı'na verilen üniversitelere Rektör atama yetkisi de iptal edilen maddeler arasında. Düzenleme daha önce, üniversitede yapılan seçim sonucunda "en çok oyu alan 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır" şeklindeydi. Kabahatler kanunda yer alan 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarla meşgul edenlere para cezası verilir maddesiyle, subayların rütbelerdeki normal bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilmesi ya da kısaltılabilmesi imkanı taşıyan madde de iptal edildi. "Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe kaymakamlıklarında ayrıca dernekler birimi oluşturulmaz." hükmü de iptal edildi. Anayasa Mahkemesinin iptal kararları arasında "Kamudaki taşınmazlar, TRT’ye bedelsiz tahsis edilebilir" düzenlemesi de var. Ayrıca TRT Genel Müdürüne en yüksek devlet memuru aylık ve sözleşme ücreti ödenmesine ilişkin düzenleme, 9 ay sonra yürürlüğe girmek üzere Yüksek Mahkemece iptal edildi. İptal kararları, maddelere göre 9 ay veya 1 yıl sonra yürürlüğe girecek. Bu süre boyunca, iptal edilen yetkiler kullanılabilecek... Bu düzenlemenin, Cumhurbaşkanının yürütme yetkisine ilişkin olduğuna işaret edilen kararda, "Kuralın 6771 sayılı Kanun ile Anayasa'da yapılan değişikliklerle ilgisinin olduğu söylenemez. Bu itibarla kural, 7142 sayılı Kanun'un 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacı taşımadığından Anayasa'nın mülga 91. maddesi uyarınca verilen KHK çıkarma yetkisinin amaç ve kapsamı içinde değerlendirilmemektedir. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın mülga 91. maddesine aykırıdır, iptali gerekir." ifadeleri yer aldı.
 
Üst Alt