Haber Resmi Gazete'de bugün (29 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

Mesajlar
0
Tepkime
364
Puanları
83
Resmi Gazete'de bugün (29 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 29 Mart 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Mart 2023 tarihli ve 32147 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ –– Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2022/136, K: 2023/16 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2022/141, K: 2023/17 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2022/104, K: 2023/28 Sayılı Kararı YARGITAY KARARI –– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 
Benzer konular Forum Tarih
AlpEren Ülke Gündemi 0 4
AlpEren Ülke Gündemi 0 15
AlpEren Ülke Gündemi 0 24
AlpEren Ülke Gündemi 0 31
AlpEren Ülke Gündemi 0 31

Benzer konular

Üst Alt