Haber Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete'de 15 Aralık 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Aralık 2023 tarihli ve 32400 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği – Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – Dumlupınar Üniversitesi Ekonometrik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI – Anayasa Mahkemesinin 12/10/2023 Tarihli ve 2016/14517 Başvuru Numaralı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 12/10/2023 Tarihli ve 2016/14518 Başvuru Numaralı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 12/10/2023 Tarihli ve 2020/7518 Başvuru Numaralı Kararı YARGITAY KARARI – Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 
Benzer konular Forum Tarih
AlpEren Ülke Gündemi 0 5
AlpEren Ülke Gündemi 0 13
AlpEren Ülke Gündemi 0 22
AlpEren Ülke Gündemi 0 31
AlpEren Ülke Gündemi 0 33

Benzer konular

Üst Alt