Haber TÜİK: 2022'de kaynaklardan 19,2 milyar metreküp su çekildi

TÜİK: 2022'de kaynaklardan 19,2 milyar metreküp su çekildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında kaynaklardan 19,2 milyar metreküp su çekildiğini, 16,4 milyar metreküp atık suyun ise deşarj edildiğini açıkladı.

8iELjKWhiESg9pQlWgPHxA.jpg

TÜİK, 2022 yılına ilişkin su ve atık su istatistiklerini açıkladı. Buna göre; belediyeler, köyler, imalat sanayi iş yerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından 2020 yılında su kaynaklarından toplam 18,2 milyar metreküp su çekilirken, 2022 yılında ise bu oran, toplam 19,2 milyar metreküp oldu.
wTYGgZvx5kWNUiPmECrcVw.jpg

2022 yılında çekilen suyun yüzde 56,8'i denizden, yüzde 22,1'i yer altı ve yüzde 21,1'i yüzey suları olmak üzere toplam yüzde 43,2'si tatlı su kaynaklarından temin edildi. Denizden çekilen suyun yüzde 94'ü soğutma amaçlı temin edildi. 2022 yılında tatlı su kaynaklarından çekilen suyun yüzde 80,3'ü belediyeler, yüzde 8,6'sı imalat sanayi iş yerleri, yüzde 4,7'si köyler, yüzde 4,9'u maden işletmeleri ile OSB'ler ve yüzde 1,5'i termik santraller tarafından temin edildi.
jjKO9DL4DUCEevwaOIQknA.jpg

Belediyeler, köyler, imalat sanayi iş yerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından 2022 yılında doğrudan alıcı ortamlara toplam 16,4 milyar metreküp atık su deşarj edildi. Doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atık suyun yüzde 76,5'i denizlere, yüzde 19,5'i akarsulara, yüzde 1'i barajlara, yüzde 0,8'i foseptiklere, yüzde 0,7'si göl/göletlere, yüzde 0,2'si araziye, yüzde 1,4'ü ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. Denize deşarj edilen atık suyun yüzde 80,2'si soğutma suyundan oluştu. 2022 yılında toplam atık suyun yüzde 52,4'ü termik santraller, yüzde 31,2'si belediyeler, yüzde 12,9'u imalat sanayi iş yerleri, yüzde 1,7'si OSB'ler, yüzde 1'i maden işletmeleri, yüzde 0,7'si ise köyler tarafından doğrudan alıcı ortamlara deşarj edildi.
oBIhrqb5yEOxJLprRJu8hg.jpg

Soğutma suları hariç doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atık suyun yüzde 79,3'ü arıtıldı. Belediyeler, köyler, imalat sanayi iş yerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından deşarj edilen atık suyun yüzde 61,6'sını soğutma suları, yüzde 38,4'ünü ise diğer atık sular oluşturdu. Toplam 1391 belediyenin 1390'ında içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı, yüzde 98,8 olarak belirlendi. Belediyeler tarafından su kaynaklarından 6,7 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 43'ü barajlardan, yüzde 29,1'i kuyulardan, yüzde 16,5'i kaynaklardan, yüzde 7,7'si akarsulardan ve yüzde 3,7'si göl, gölet veya denizlerden sağlandı.
47ccdHibKkaIeFdjRVIXDQ.jpg

Kaynaklardan çekilen toplam 6,7 milyar metreküp suyun 4,1 milyar metreküpü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun yüzde 90,4'üne konvansiyonel, yüzde 9,6'sına gelişmiş, yüzde 0,03'üne ise fiziksel arıtma uygulandı. Toplam 1391 belediyenin 1366'sında kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 92,8 olarak belirlendi. Kanalizasyon şebekesi ile toplanan 5,4 milyar metreküp atık suyun yüzde 48,6'sı akarsuya, yüzde 38,6'sı denize, yüzde 2,8'i baraja, yüzde 1,9'u göl-gölete, yüzde 0,4'ü araziye ve yüzde 7,7'si diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.
EV52ciBoXkClG7iNZ9WUPg.jpg

Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 5,4 milyar metreküp atık suyun 4,6 milyar metreküpü atık su arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atık suyun yüzde 52,7'sine gelişmiş, yüzde 25,2'sine biyolojik, yüzde 21,7'sine fiziksel ve yüzde 0,4'üne doğal arıtma uygulandı. Arıtılan atık suyun yüzde 1,5'i sanayi, tarımsal sulama ve benzeri alanlarda yeniden kullanıldı. Atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 77,7 olarak belirlendi.
7UWeDD6rVkCpz_alqKxRJA.jpg

Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 229 litre hesaplandı. 3 büyük şehirde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının İstanbul için 190 litre, Ankara için 242 litre ve İzmir için 210 litre olduğu tespit edildi. Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atık su miktarı 197 litre hesaplandı. 3 büyük şehirde ise günlük kişi başı ortalama atık su miktarının İstanbul için 256 litre, Ankara için 211 litre ve İzmir için 181 litre olduğu tespit edildi.
CbLPeMtRi0e4OS-E2K5CNw.jpg

 
Üst Alt